dr Karolina Mazur - radca prawny

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie pełnej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów leczniczych. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, następnie na tej samej uczelni ukończyła studia doktoranckie; w 2013 r. wszczęła przewód doktorski. Stypendystka programu PEPP dla doktorantów. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.


Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych, prawa medycznego oraz prawa pracy.


Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spółek produkcyjnych (branża tworzyw sztucznych, produkcji energii odnawialnej, branża spożywcza) oraz spółek z branży medycznej (od ponad 5 lat doradza jednemu z największych w Polsce podmiotów leczniczych). Posiada praktykę we wdrażaniu oraz funkcjonowania wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (porozumień, procedur antymobbingowych, regulaminów – pracy, wynagradzania, organizacyjnych).


W zakresie doradztwa na rzecz podmiotów medycznych dysponuje praktyczna wiedzą w przedmiocie wykonywania działalności leczniczej, czasu pracy personelu medycznego, relacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.


Reprezentowała przedsiębiorców w sporach sądowych (w tym przed sądami pracy) oraz licznych kontrolach organów administracji – przede wszystkim Sanepidu, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Praktykę w zakresie doradztwa prawnego w ramach Kancelarii Mazur łączy z prowadzeniem indywidualnej Kancelarii Radcy Prawnego oraz z zasiadaniem w radzie nadzorczej spółki kapitałowej.

 

W czerwcu 2017 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Temat rozprawy: Obligacje zamienne na akcje.